Vil du hjælpe med vedligeholdelse

Det er husudvalget, der beslutter, hvilke opgaver, der kan udføres af frivillige og hvilke opgaver, der skal udføres af professionelle af hensyn til garanti.

Husudvalget har en begrænset økonomi og har derfor brug for, at frivillige hjælper.
Alle må gerne hjælpe til.
 

 

Mulige opgaver:

  • Vedligeholdelse af bedene omkring forsamlingshuset.
  • Klippe og beskære træer og buske omkring boldbanen og P-pladsen.
  • Tømme skraldespande på boldbanen.
  • Samle affald op omkring forsamlingshuset, sådan at der altid ser pænt ud. Det er vores ansigt udadtil.
  • Forskellige små håndværkeropgaver.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg vil hjælpe:

Kontakt husudvalget for at høre nærmere! Du er selvfølgelig altid velkommen til at samle skrald op eller fjerne ukrudt.
Det behøver du ikke at koordinere med husudvalget.Nedenstående billede er taget en dag, hvor frivillige hjalp med at gøre bedene pæne forud for kræmmermarkedet.

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk