Vil du hjælpe i klubben

Klubben eksisterer kun, når du hjælper os

  • Det er frivillige, der driver klubben. Tanken er, at børnene kan komme hver søndag, men at man som forældre hjælper ca 1 søndag om måned.
  • Det er hyggeligst, hvis man er 2 voksne. Nogle gange er der også brug for, at der er en voksen i salen, da mange børn elsker at være der, og en i klubbens lokale til at passe baren og hygge og holde opsyn.
  • Man behøver ikke at kunne noget særligt, bare have lyst til at være sammen med børn.

Vagtplan

Der hænger en plan på døren til klubben. Her skriver man sig som forælder på.
Anita holder øje med, at der er mindst 1 voksen hver søndag.
 

Børneattest

Der skal indhentes børneattest på alle voksne i klubben, da børnene alle er under 15 år.
Dette sker ved, at du giver dit cpr. nr. til Anita, som så anmoder politiet om en børneattest. Fra Politiet får du en besked i din e-boks, som du skal godkende.
Idrætsforeningen får kun besked, hvis du er straffet for noget, der gør, at du ikke må arbejde med børn.

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk