Vil du hjælpe?

Rock på ruinen


Der vil være brug for frivillige til vores musik festival den sidste lørdag i juni.

Flere oplysninger følger

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk