Vi passer på dine oplysninger

Oplysninger om medlemmer:

  • Man bliver medlem ved at registerer sig (i forbindelse med en betaling) i vores IT system, der hedder Conventus. Oplysningerne er kun tilgængelige for instruktører og udvalgmedlemmer. Oplysninger bliver brugt til at kontakte medlemmerne i forbindelse med aktiviteten, sende nyhedsbreve og optælling af antal medlemmer.
  • Såfremt udvalgsmedlemmer eller instruktører ikke ønsker deres navn, telefonnr eller mailadresse oplyst, skal de give sekretæren besked. Vi antager, at udvalgsmedlemmer og instruktører er indforstået med, at oplysningerne bekendtgøres.

Oplysninger om instruktører:

  • Hvis man er instruktør og har med børn under 15 år at gøre, skal der også indhentes en børneattest. Kun udvalgte personer med adgang til foreningens nem-id, har adgang til E-boks, hvor disse oplysninger gemmes.

Idrætspas:

  • Oplysninger om familiers økonomi er kun kendt hos instruktørern og udvalgte medlemmer med adgang til foreningens nem-id.

Våbentilladelser:

  • Oplysninger om våbentilladelser er kendt hos udvalgte medlemmer og frivillige i skydeklubben.

Billeder på hjemmesiden og Facebook

  • Vi følger Datatilsynets regler. Det vil sige, at billeder af  "situationer" hvor der er medlemmer, kan blive lagt på Facebook og hjemmesiden, men ikke "Portrætter" uden samtykke.
  • Hvis du ønsker, at et billede skal slettes fra hjemmesiden eller Facebook, så send en mail til post@soeborgsgi.dk.
  • Det er god stil, at fotografen gør opmærksom på, hvad billedet skal bruges til. Spørg evt. også selv.
  • Læs mere om datatilsynets regler her:

Privatlivspolitik


Den 25. maj 2018 blev persondataloven erstattet af EU's persondatafprordning
Der er ikke tale om så mange nye ting i forhold til tidligere. Det handler hovedsageligt om, at vi skal beskrive hvad vi gør og sikre, at det er synligt for alle.
Denne opgave er vi i gang med. En "privatlivspolitik" er en del af denne opgave.
Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Søborg SG&I til hjemmesiden, februar 2019.pdf (0.3 Mb)
Persondataforordning til hjemmesiden, februar 2019.pdf (0.1 Mb)

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk