Udvalgsmedlemmer

Bestyrelsen:

Formand:     Flemming Larsen, 
Telefon: 72 49 73 00  , mail: fcala@gribskov.dk   
Næstformand   Susan Kjeldgaard,
Telefon 61 35 40 82, mail: susan@kjeldgaard.mail.dk                           
Kasserer:  Hans-Henrik Ellekær,
Telefon 25 20 01 85 , mail   post@kortholder.dk
Sekretær: . Anita Verhagen, 
Telefon  22 82 31 03, Mail: janita@it.dk                                                              
Suppleant:   Lars Christensen,
Telefon  21 46 13 75 , Mail: l.pc@tdcadsl.dk          


                                        

Skydeudvalg:

Formand:   Hans-Henrik Ellekær,
Telefon 25 20 01 85 , mail   post@kortholder.dk

Per Kappelhøj, Telefon 48 31 80 64 , Mail: .kappelhoej@mail.dk
Lizzie Schnor, Telefon 21 90 06 29. Mail:   lizzieschnor@gmail.com
Niels-Ove Skøtt,  Telefon  28 80 90 94. Mail  nielsove@dk.ibm.com
Erik Andersen , BTelefon  23 38 81 86. Mail   erik@caerli.dk
Pia Bisgaard, Telefon 53 60 94 29. Mail   pip-p@live.dk

 

Folkedanserudvalg:

Formand:   Alice Christensen,
Telefon, 48 39 21 65. Mail  alicech@mail.dk

Else Nielsen, Telefon 48 39 18 07. Mail:  densnu32@gmail.com
Helle Harmsen, Telefon:  21 86 32 50. Mail  Helle@Harmsen.dk
Rikke Nielsen, Telefon:. 21 27 45 26. Mail:   crazyrikke@yahoo.dk
Turi Lindemark. Telefon: 25 11 42 96  . Mail:  turi.lindemark@gmail.com

 

Gymnastikudvalg:

Formand:  Trine Holmskov.
Telefon  30 28 24 42. Mail: trineholmskov@gmail.com

Flemming Larsen, Telefon 72 49 73 00. Mail  fcala@gribskov.dk
Sofie Wachenschwants, Telefon 51 90 34 20. Mail  sofiew01@icloud.com
Gitte Bach. Telefon  20 31 16 70. Mail:   grbach@yahoo.dk

 

Boldudvalg (hvilende):

Kontaktperson: Thorvald Jakobsen.
Telefon  40 14 18 35. Mail:  thorvaldj@privat.dk

 

Badmintonudvalg:

Formand:  Allan Klitgaard,
Telefon:  20 62 76 03. Mail:  allanklitgaard@gmail.com

Niels-Ove Skøtt, Telefon:  28 80 90 94. Mail :nielsove@dk.ibm.com
Per Jørgensen, Telefon: . 48 30 05 87. Mail:  kipekali@mail.dk
Mogens Carlsen,  Telefon  48 71 63 76 . Mail:  mbc.6376@mail.dk

 

Aktivitetsudvalg:

Formand:   Henrik Hansen,
Telefon: 21 65 35 28. 

Marianne Fürstling. Telefon 30 22 56 89. Mail:  marianne18@mail.tele.dk
Pia Bisgaard, Telefon:  53 60 94 29. Mail: Pip-p@live.dk.

 

Forsamlingshusudvalg:

Formand:  Annette Nielsen,
Telefon: 26 11 13 42 . Mail: annettenielsen315@gmail.com
Kasserer: Malcolm Theakston,
Telefon  26 28 04 49. Mail:  malcolm@theakston.dk
Sekretær:  Jeanette  Wachenschwantz,
Telefon: 40 16 25 60. Mail:  jeanettew@experimentarium.dk

Arne Hansen, Telefon:  40 15 98 61. Mail:  Snedkerarne@hotmail.com
Svend Nielsen, Telefon: 29 72 52 90. Mail: kogsnielsen@hotmail.com.
Thomas Bach,Telefon: 22 34 21 45. Mail:   grbach@yahoo.dk
Peer Balslev Jensen, Telefon:  60 68 09 62. Mail:  pbj@m-mail.dk

 
                                                              
Revisorer

Merete Andersen, Telefon:  48 30 25 40. Mail:  Merete-A@hotmail.com       
Carsten Petersen, Telefon: 48 30 24 45. Mail:   monaogcarsten@privat.dk
Suppleant:  Helge Madsen, Telefon:  49 71 90 55. Mail:  helge.madsen@sol.dk

 
 

Fanebærer:      

Johnny Lorentsen, Telefon: 23 21 39 28. Mail: LorentsenJohnny@gmail.com
Suppleant: Flemming Larsen. Telefon: 72 49 73 00. Mail: fcala@gribskov.dk

 

 

Her kan udvalgsmedlemmer ændre deres kontaktoplysninger

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk eller huset@soeborgsgi.dk