Udlån og udleje, hvordan booker jeg

Hvordan booker jeg :

Kontakt via mobil 31516133 eller Flemming 30254356

Lejekontrakt. Hvordan? Tidsfrister?

Reservation: Via telefonisk kontakt 31516133. Derefter udfærdiges lejekontrakt.

Indenfor 14 dage efter reservation betales depositum. Først herefter er reservation gyldig, ellers bortfalder reservationen. 

Start- og sluttidspunkt for lejemålet aftales ved reservation og skal fremgå af kontrakten.
Lejen, ved afholdelse af fester, vil typisk begynde på lejedatoen kl. 10:00 og slutte dagen efter kl. 10:00, såfremt der ikke er andre lejere, eller andre, der skal anvende lokalerne. Dog skal fest lukkes senest klokken 3:00.

I tilfælde af tilstødende begravelse, kan man evt. blive kontaktet for ændring i tider mod kompensation i pris.

Depositum indbetales ved kontraktens indgåelse. Ved annullering af lejemål 4 uger før dato for Arrangementet, tilbagebetales halvdelen af det indbetalte depositum.
Ved afbestilling senere end 4 uger før lejemålet, tilbagebetales intet depositum.

Fuld betaling af leje betales senest 14 dage før arrangementets afholdelse.
Nøglebrik til lejede lokaler udleveres efter aftale. Efter aftale kan man  evt. låne flere kort. Depositum: 50 kr pr stk.

 

Lejers ansvar:

Lejer, der underskriver kontrakten, skal være fyldt 25 år. Denne er ansvarlig for arrangementet, der skal afholdes og er ansvarlig over for Søborg Forsamlinghus.
Lejer forpligter sig til personligt at være til stede under hele afholdelsen af arrangementet og ved overlevering af det lejede. Lejeren kan ikke overdrage sit ansvar af lejemålet til andre, i så fald opsiges lejemålet øjeblikkeligt og depositum tilbageholdes.
Lejer kan drages økonomisk til ansvar for hærværk og andre skader på bygning, inventar, installationer m.v. forårsaget af andet end almindelig slitage, dels med depositum, men om nødvendigt også udover dette beløb.
Lejer skal være bekendt med "Regler for brug af Søborg Forsamlingshus", som er sat op i huset.
Lejer skal ved lejemålets begyndelse gøre sig bekendt med brandslukningsudstyret og opslaget med brandmyndighedens godkendelse af lokalet. Der må intet ændres i brandværnsinstallationer. Der skal være frie flugtveje til alle markerede udgange. Døre, gange og passager må ikke blokeres med møbler, højtalere, opstablinger eller andet.

Aflevering/ afslutning af lejemål: 
Forud for lejemålets afslutning er lejer forpligtet til grovrengøring af lejede områder. Dette omfatter: Oprydning og fejning samt optørring af "våde" emner. Der gøres opmærksom på, hvis der er risiko for glasskår.
Ved overlevering vil der være gennemgang af de lejede lokaler samt af udearealer, herunder parkeringsområde og evt. græsbaner. Lejer skal gøre opmærksom på evt. opståede skader eller opståede mangler. Nøglebrik returneres ved overlevering. Depositum for ekstra nøglebrik tilbagebetales. Depositum for leje tilbagebetales, hvis alt er i orden.


 
søborgforsamlingshuslejekontrakt.pdf (62.0 Kb)
søborg forsamlingshus regler.pdf (42.8 Kb)

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk