Udlån og udleje, hvad er mine muligheder

Hvem kan låne mødelokaler i forsamlingshuset:

•  Grundejerforeninger til generalforsamlinger.
•  Søborg Bylaug og foreninger i Søborg sogn kan låne forsamlingshuset til arrangementer, hvor der ikke opkræves entré.
•  Til begravelser.
 

Hvem kan leje Søborg Forsamlingshus:

•  Alle, der ønsker det, til private arrangementer. Regler for anvendelse og brug af forsamlingshuset skal overholdes.


Leje af køkken:

  • Køkkenet kan fra den 1. januar 2019 indgå i leje til private fester.

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk eller huset@soeborgsgi.dk