Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere i Søborg

Søborg er en aktiv by og vi har et tæt samarbejde. Vi samarbejder blandt andet med:
  • Søborg Kirke og menighedsråd.
  • Søborg Bylaug.
  • Søborggård Hestecenter og Rideklub.
  • Søborg Privatskole og skovbørnehave.
  • Søborg Menighedsbørnehave.

 

Andre samarbejdspartnere:

Vi samarbejder også med de andre forsamlingshuse i Gribskov Kommune samt er i dialog eller samarbejder med andre idrætklubber i kommunen, blandt andet alle de andre gymnastikforeninger i GymGribskov om bl.a deling af instruktører, fælles kursus- og træningsdage, samt en fælles opvisning i Helsinge Springcenter.
Søborg SG&I er medlem af DGI-N. Dette betyder bl.a., at vi kan deltage i deres opvisninger og får tilbudt kurser i dette regi.
​Foreningen har også et godt samarbejde med naboer m.m. som udlåner matrikler til P-pladser ved store arrangementer.
 

Sponsorer:

Vigtigt er samarbejde med virksomheder, som sponsorerer os, ofte i forbindelse med aktiviteter og arrangementer. Dette sætter vi meget stor pris på.
 

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk