Ris, ros og ideer

Vi kan altid forbedre, udvikle og forny vores aktiviteter. Derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du har gode ideer. Du må også altid tilbyde din hjælp til afvikling af arrangementer.

Du kan kontakte os:

Du kan altid kontakte os ved arrangementer, men du kan også kontakte Per Kappelhøj på 30 45 04 10 eller sende en mail til foreningens sekretær på conni@m-mail.dk.

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk