Ris, ros og ideer

Ideer:

Det er vigtigt for os, at hvert kræmmermarked et unikt, sådan at vores besøgende har lyst til at blive i længere tid.
Har du en ide til underholdning, eller kender du nogen, der kan stå for noget underholdning, så give gerne besked.
Det er kræmmerudvalget, der vurderer ideen i forhold til den øvrige plan og den planlagte økonomi til underholdning.
 

 

Ris og Ros

Vi har altid brug for at høre, hvad vi kan gøre bedre, og hvad vi skal gøre mere af. Kun på den måde kan vi sørge for fortsat at have det hyggeligste kræmmermarked.

Du kan enten sende en mail til foreningens sekretær på post@soeborgsgi.dk eller kontakte Conni Nielsen på  tlf. 40 30 25 44 (48 39 45 44) eller via conni@m-mail.dk.

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk