Priser

Priser for leje:

Gyldige fra 1. januar 2020 ( fastsættes hvert kalenderår):
Medlemmer/ passive medlemmer af Søborg SG&I får 25 % rabat.
Ved begravelse, gives der 50% på leje

Der udlånes ikke længere gratis lokaler ud til andet en foreningens egne aktiviteter.
 
Lejen er fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 12. Ekstra tid kan aftales mod betaling
Pr. dag 500.- kr. eller pr. time.
Ved leje af køkken betales der et depositum på kr. 1.000.-
 

 

    2020
A Lille sal  kr. 2.000.-
B Lille sal med køkken  kr. 2.500.-
C Stor sal  kr. 2.500.-
D Stor sal med køkken  kr. 3.500.-
E Lille og Stor sal sammen  kr. 3.000.-
F Lille og Stor sal med køkken  kr. 4.000.-
 
 
Følgende lokaler kan også lejes på timebasis.
 
    2020
A 1 Lille sal kr. 150.-
B 1 Stor sal kr. 250.-
C 1 mødelokale kr. 100.-

Man kan ikke leje køkken med ved udlejning på timebasis

 

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk