Priser

Priser :

Medlemmer får rabat ved leje af forsamlingshuset svarende til et passivt medlemsskab. (150.- kr.)
 258  kr  pr time.
1650 kr for den lille sal inkl. rengøring (max  60 personer)
2150 kr for den store sal inkl. rengøring (max  150 siddende eller  350 stående personer)
Ved børnefødselsdage: 1650 kr for den store sal & den lille sal i 3 timer inkl. rengøring & legetasken. Der skal være tale om et lukket arrangement for børn til max 15 år.  Hvis der ønskes redskaber, kan dette aftales, der betales ekstra leje af disse. Opsætning og oprydning skal ske indenfor de 3 timers leje.
Det koster 1000 kr. pr påbegyndt time ud over det aftalte timeantal.

 

Rengøring: Pris for rengøring er afhængig af, hvad der har været lejet og hvad det har været brugt til. Dog max. 500.-kr.
Det er ikke muligt at vælge selv at gøre rent, da værtsparret er garant for, at huset er
rent til husets andre brugere.
 

Udlån af redskaber:

Efter aftale med formanden for foreningen eller formanden for gymnastikudvalget, er det muligt at leje en af følgende pakker: 
• Legetasken (sækkevæddeløb, rundbold mv) inklusiv i prisen for arrangementet
• Skumredskaber: Pris: 1.650 kr. for arrangementet + 200 kr.
• Airtrack: Pris: 1.650 kr. for arrangementet + 300 kr.
 

Ændringer  fra januar 2019:

Fra januar 2019, bliver det muligt at leje køkkent og evt. selv lave mad eller få en anden til det.
Hvordan dette kommer til at ske, og hvad prisen er, er endnu ikke på plads, men meldes ud på denne hjemmeside, så snart det er muligt.
 

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk eller huset@soeborgsgi.dk