Priser

Priser på udlejning af Søborg Forsamlingshus pr. 1. februar 2021.
 
 
Lokaler:
  • Mødelokale: 25 kvm
  • Lille sal: 45 kvm – Max 60 personer
  • Store sal: 200 kvm. Max 150 personer ved borde, 200 personer ved teateropstilling og 350 stående personer
I lejen kan indgå:
  • Køkken
  • Borde, stole
  • Legetaske eller gymnastikredskaber
Foreninger i Søborg Sogn kan igen gratis låne lokaler til generalforsamlinger og lignende. Der skal bookes via mobil 31516133. Hvis foreninger ønsker at afholde aktiviteter, skal der betales leje.
 
Lejen er normalt fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 10. Ekstra tid kan aftales mod betaling
Pr. dag 500.- kr. eller pr. time.
Ved leje af køkken betales der et depositum på kr. 1.000.-
 
    2021
A Lille sal  kr. 1.800.- inkl. rengøring
B Lille sal med køkken  kr. 2.800.- inkl. rengøring
C Stor sal  kr. 2.300.- inkl. rengøring
D Stor sal med køkken  kr. 3.300.- inkl. Rengøring
E Lille og Stor sal sammen  kr. 3.300.- inkl. Rengøring
F Lille og Stor sal med køkken  kr. 4.000.- inkl. rengøring
 
 
Følgende lokaler kan også lejes på timebasis.
 
    2021
A 1 Lille sal kr. 150.-
B 1 Stor sal kr. 250.-
C 1 mødelokale kr. 100.-
 
Man kan ikke leje køkkenet med ved udlejning på timebasis.
 
Medlemmer og æresmedlemmer får 25% rabat på alt lokaleudlejning.
 
 
 

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk