Leje og lån af lokaler

Reservering af lokaler:

Du kan kontakte på mobil 31516133 eller sende en mail til huset@soeborgsgi.dk
Der bliver udfærdiget en kontrakt om lejemålet efter aftale. Aftalen er gældende når depositum er betalt.

Priser for leje:

Priser på udlejning af Søborg Forsamlingshus pr. 1. maj  2021.
 
 
Lokaler:

  • Mødelokale: 25 kvm
  • Lille sal: 45 kvm – Max 60 personer
  • Store sal: 200 kvm. Max 150 personer ved borde, 200 personer ved teateropstilling og 350 stående personer
I lejen kan indgå:
  • Køkken
  • Borde, stole
  • Legetaske eller gymnastikredskaber
 
Foreninger i Søborg sogn
Prisen for afholdelse af møder i Forsamlingshuset er 260 kr. pr gang inklusiv rengøring.
Hvis foreninger ønsker at afholde aktiviteter, skal der betales leje.
 
Begravelser:
Prisen er 500 kr. inklusiv rengøring
 
Lejen er gældende 24 timer. Ekstra tid kan aftales mod betaling
Pr. dag 500.- kr. eller pr. time.
Ved leje af køkken betales der et depositum på kr. 1.000.-
 
    2021
A Lille sal  kr. 1.800.- inkl. rengøring
B Lille sal med køkken  kr. 2.800.- inkl. rengøring
C Stor sal  kr. 2.300.- inkl. rengøring
D Stor sal med køkken  kr. 3.300.- inkl. Rengøring
E Lille og Stor sal sammen  kr. 3.300.- inkl. Rengøring
F Lille og Stor sal med køkken  kr. 4.000.- inkl. rengøring
 
 
Følgende lokaler kan også lejes på timebasis.
 
    2021
A 1 Lille sal kr. 150.-
B 1 Stor sal kr. 250.-
C 1 mødelokale kr. 100.-

 
Man kan ikke leje køkkenet med ved udlejning på timebasis.
 
Medlemmer og æresmedlemmer får 25% rabat på alt lokaleudlejning.
 

Se her, hvornår vores store sal er ledig

Se her, hvornår vores lille sal er ledig

Se her, hvornår vores mødelokale er ledigt:

Se her, hvornår vores køkken er ledigt:

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk