Kontaktpersoner

Mail:

Skriv en mail til post@soeborgsgi.dk og du vil blive kontaktet.
 

 

Telefon:

Anita Verhagen på telefon 22 82 31 03
Flemming Larsen på telefon 72 49 73 00

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk