Kontaktpersoner

Vild med dans:

Trine Holmskov, telefon 30 28 24 42.
 

Folkedans:

Folkedans er sat i bero i oktober 2020.
Hvis tilstrækkeligt antal dansere igen ønsker at danse i Søborg eller hvis Søborg Forsamlingshus ønskes benyttet til Legestue, kan vi kontaktes.

Conni Nielsen / Peer Balslev Jensen, conni@m-mail.dk / telefon 48 39 45 44 / 40 30 25 44

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk