Kirke & idræt, Nyhedsbrev

Vi samarbejder på tværs i Søborg

Vi er en lille landsby, men en meget aktiv landsby. Det er derfor vigtigt at vi samarbejder. Dette gør vi både omkring nogle aktiviteter og forsøger samtidig at undgå aktiviteter på samme dag.
Søborg er en gammel landsby med meget historie og snart også en genskabelse af Søborg Sø, som engang var Danmarks 4. største.
For alle foreningerne i Søborg, er det vigtigt at værne om vores lokalsamfunds værdier,  men også at gøre mere af det der virker.

Kirke & idræt

Hver kvartal udkommer Kirke og Idræt som er et lille blad der passer til at hænge på køleskabet. Bladet bliver uddelt til hele Søborg Sogn.
Bladet består af en oversigt over:
1) aktiviteter på tværs i byen. Det vil sige aktiviteter, arrangeret af Idrætsforeningen, Bylauget, Rideskolen og Kirken/menighedsrådet.
2) Gudstjenester med tidspunkter og hvem der gør tjeneste.
Ønsker du også at få Kirke og Idræt  så meld dig ind som passiv medlem

 


Nyhedsbrev

Hver måned bliver der sendt et nyhedsbrev ud til ca 700 mailadresser. Alle kan tilmelde sig nyhedsbrevet.
I nyhedsbrevet, står de vigtigste ting for måneden der kommer.
Tilmelding her:

Du kan finde nyhedsbrfevene her:
Man kan vel næppe sige, at billederne viser nyheder, nærmere historie.
I Søborg har man på et tidspunkt dyrket Tobak. Billederne viser arbejdet ved marken ved Tobaksladen på Søborg Søvej.


 
Bylauget sørger hvert år, for at sætte juletræ op. Juletræes tændes den 1. søndag i Advent, hvor der også serveres Gløgg og æbleskiver. Er vejret  for dårligt, hygger vi i klubbens lokale i forsamlingshuset.

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk