Generalforsamling

Ifølge vores vedtægter, skal den årlige generalforsamling altid afholdes inden udgangen af februar måned. Foreningens vedtægter kan du finde her!

Inden generalforsamlingen lægges link til beretningerne fra vores forskellige udvalg på denne side. Beretningerne bliver derfor ikke gennemgået på generalforsamlingen. Beretninger er skrivelser om året der gik.

På generalforsamlingen fortæller vi også om nogle af vores visioner for fremtiden.

Ifølge vedtægterne skal bestyrelse og udvalgsmedlemmer vælges eller genvælges på generalforsamlingen.
Alle interesserede medlemmer af vores forening er velkomne til at deltage, og man behøver ikke at blive valgt ind. Vi vil dog  altid gerne have nye folk til at melde sig på banen, da nye udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer kan være hjælp og inspiration til at vi får nye aktiviteter, idéer og  nye måder at gøre tingene på.

Generalforsamling 2020, blev afholdt den 10. juni 2021.

Se beretninger  og dagsorden her :
Generalforsamling 2020referat (10-06-2021).pdf (0.1 Mb)
Badminton Beretning 2020.pdf (5.2 Kb)
Folkedans Beretning for 2020.pdf (28.9 Kb)
GymnastikSøborgSGIårsberetning2020.pdf (81.2 Kb)
husudvalget beretning 2020.pdf (40.8 Kb)
Klubben beretning 2020.pdf (0.1 Mb)
ledelse og aktivitetsudvalg - beretning 2020.pdf (1.3 Mb)
Skydning Beretning 2020.pdf (43.5 Kb)

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk