Generalforsamling

I følge vores vedtægter, skal generalforsamlingen altid afholdes inden udgangen af februar måned,
Hvis du vil læse vedtægterne,  så tryk her

Inden generalforsamlingen, lægges beretningerne fra vores udvalg på denne side. Beretningerne bliver derfor ikke gennemgået på generalforsamlingen.
For dig der ikke er vant til at komme på generalforsamlinger, så er beretninger skrivelser om året der gik.

På generalforsamlingen fortæller vi også om vores planer for fremtiden.

I følge vedtægterne skal bestyrelsen og udvalgsmedlemmerne også vælges eller genvælges på dette møde.
Man kan godt møde op, uden at frygte at blive valgt. Men man må gerne melde sig. Vi vil gerne have nye medlemmer til at melde sig, da nye medlemmer kan hjælpe os, med at se nye veje.

Generalforsamling 2020, afholdes den 10. juni 2021.

Se beretninger  og dagsorden her :
Generalforsamlingen 2019 Referat -25-2-2020 underskrevet.pdf (2.5 Mb)
Badminton Beretning 2020.pdf (5.2 Kb)
Folkedans Beretning for 2020.pdf (28.9 Kb)
Gymnastik beretning 2020.pdf (81.2 Kb)
husudvalget beretning 2020.pdf (40.8 Kb)
Klubben beretning 2020.pdf (0.1 Mb)
ledelse og aktivitetsudvalg - beretning 2020.pdf (1.3 Mb)
Skydning Beretning 2020.pdf (43.5 Kb)

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk