Generalforsamling

I følge vores vedtægter, skal generalforsamlingen altid afholdes inden udgangen af februar måned,
Hvis du vil læse vedtægterne,  så tryk her

Inden generalforsamlingen, lægges beretningerne fra vores udvalg på denne side. Beretningerne bliver derfor ikke gennemgået på generalforsamlingen.
For dig der ikke er vant til at komme på generalforsamlinger, så er beretninger skrivelser om året der gik.

På generalforsamlingen fortæller vi også om vores planer for fremtiden.

I følge vedtægterne skal bestyrelsen og udvalgsmedlemmerne også vælges eller genvælges på dette møde.
Man kan godt møde op, uden at frygte at blive valgt. Men man må gerne melde sig. Vi vil gerne have nye medlemmer til at melde sig, da nye medlemmer kan hjælpe os, med at se nye veje.

Generalforsamling 2017, afholdt den 28. februar 2018.

Se her beretninger og referat fra mødet:
Beretning 2017, Folkedans.pdf (0.4 Mb)
Beretning 2017, husudvalget.pdf (0.1 Mb)
Beretning Søborg Skytteforening 2017 - .pdf (50.2 Kb)
Beretning 2017, gymnastik.pdf (47.6 Kb)
Beretning 2017 , formanden.pdf (65.4 Kb)
Beretning 2017, Badminton.pdf (0.4 Mb)
Beretning 2017, Aktivitets Udvalget.pdf (49.5 Kb)
Oplæg Generalforsamling 28.02.18.pdf (0.3 Mb)
Referat fra generalforsamling 28-2-2018 underskrevet.pdf (2.7 Mb)

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk eller huset@soeborgsgi.dk