Forsamlingshusets historie

Efterfølgende er hovedsageligt uddrag fra 19. Kreds Søborgs 100 års jubilæumsskrift fra år 1972. Det er meget forskelligt, hvor mange data, der er fra de forskellige afdelinger, så vi håber, at folk med god hukommelse eller gode "gemmer" vil bidrage med yderligere oplysninger.
Henvendelse kan ske til post@soeborgsgi.dk
 

19. Kreds Søborg's Historie:


19. Kreds Søborg blev stiftet den 23. juni 1872 af skytter. Hvor mange de var, hvem der tog initiativet, hvor de mødtes, samt deres vedtægter, sikkert mundtlige og på håndslag, kender vi ikke. Der er dog fundet protokoller helt tilbage til 1874.
 

Forsamlingshuset

Søborg Forsamlingshus A/S blev bygget i 1907 og blev af aktionærerne overdraget til 19. kreds den 17. februar 1966. Bestyrelsen for 19. kreds planlagde straks herefter en ombygning af de små og utidssvarende lokaler.
Lille sal blev istandsat og taget i brug den 27. september 1967.
Store sal blev nedrevet fra 16. september 1967, og udgravning til grund og kælder påbegyndt.
Støbning af kælder påbegyndt 17. januar 1968. Rejsegilde 2. maj 1968.
Indvielsen fandt sted den 14. december 1968 med 256 deltagere til spisning m.m.
Om- og nybygningen har kostet ca. 500.000 kr. Når et forholdsvis lille samfund, som Søborg, har kunnet gennemføre denne store opgave, skyldes det den store offervillighed fra mange sider; her kan nævnes den store indsats af frivillig arbejdskraft, ca. 10.000 timer, bidrag ydet af private gennem indsamling ca. 45.000 kr, plus støtten fra Søborg-Gilleleje kommune, samt ikke mindst den tekniske og faglige bistand fra håndværksmestrene.
Parkeringsplads anlagt af Græsted-Gilleleje kommune i 1971.
​I sommeren 2023 blev der indsat 3 nye store vinduer i facaden mod Bygaden, så der i dag er mere dagslys i salen, og mulighed for at se udefra, når der er aktiviteter i huset. Dette blev bl.a. finansieret af indtægter fra sommerens kræmmermarked.

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk