Foreningshistorie

Efterfølgende er hovedsageligt taget fra 19. Kreds Søborgs 100 års jubilæumsskrift fra år 1972. Det er meget forskelligt, hvor mange data der er fra de forskellige afdelinger, så vi håber på, at folk med god hukommelse eller gode "gemmer" vil bidrage med yderligere oplysninger.
Henvendelse herom til Bestyrelsen.
 

19. Kreds Søborg's Historie

19. Kreds Søborg blev stiftet den 23. juni 1872 af skytterne. Hvor mange de var, hvem der tog initiativet, hvor de mødtes samt deres vedtægter, sikkert mundtlige og på håndslag, kender vi ikke. Der er dog fundet protokoller helt tilbage til 1874.
 

Forsamlingshuset

Søborg Forsamlingshus A/S blev bygget i 1907 og blev af aktionærerne overdraget 19. kreds den 17. februar 1966. Bestyrelsen for 19. kreds planlagde straks en ombygning af de små og utidssvarende lokaler.
Lille sal istandsat og taget i brug den 27. september 1967.
Store sal nedrevet 16. september 1967, og udgravning til grund og kælder påbegyndt.
Støbning af kælder påbegyndt 17. januar 1968. Rejsegilde 2. maj 1968.
Indvielsen fandt sted den 14. december 1968 med 256 deltagere til spisning m.m.
Om- og nybygningen har kostet ca. 500.000 kr. Når et forholdsvis lille samfund som Søborg har kunnet gennemføre denne store opgave, skyldes det den store offervillighed fra mange sider; her kan nævnes den store indsats af frivillig arbejdskraft, ca. 10.000 timer, bidrag ydet af private gennem indsamling ca. 45.000 kr. plus støtten fra Søborg-Gilleleje kommune, samt ikke mindst den tekniske og faglige bistand fra håndværksmestrene.
Parkeringsplads anlagt af Græsted-Gilleleje kommune i 1971.
 

Skydning

Det var som nævnt skytter, der startede 19. kreds Søborg i 1872, og det er stadig en af de største afdelinger i Søborg. Søborg SG&I's skytter har i mange år ligget som nogle af de bedste skytter i amtet, og der er både børn, voksne og veteranhold.
 

Gymnastik

Gymnastik i 19. kreds begyndte i vinteren 1899-1900.
I 1900 blev det vedtaget at købe 6 aktier à 12,50 kr. i det gamle forsamlingshus (hvilket kun var den lille sal og stuehus), som så ville blive udvidet med en tilbygning (den tidligere store sal), hvilket så kunne give bedre muligheder for gymnastikken.
De to første vintre har der kun været karlehold, tredje vinter begyndte drengene også at være med.
I 1902-03 begyndte Laurits Nielsen noget sensationelt, han var leder af 1 karlehold, 1 drengehold og 1 pigehold. Året efter kom frk. Fejlberg, som så tog sig af dame- og pigehold.
Foreningen har altid haft gymnastik om vinteren, men har derudover også haft nogle år med gymnastik om sommeren.
Gymnastikudvalget arbejder for en god gymnastikfremtid med mottoet: "Hold dig i form, gå til gymnastik; gymnastik kan være med til at gøre fritiden til en god og sund oplevelse".
 

Idræt og især Håndbold

Det er ikke nogen tilfældighed, at I'et er anbragt sidst i Søborg SG&I, idet det står for idræt, der først tages med på programmet i 1929.
Et boldudvalg, der vælges ud af boldspillerne, starter fodbold for karle og kurvebold for piger. Samme år i august holder man et fodboldstævne med deltagelse af 1. hold fra KFUM Mårum, Ramløse, Høbjerg, og 2. hold fra Esbønderup.
I 1936 afholdtes et fodbold- og håndboldstævne for karle, drenge og piger på banen på Richard Hansens mark med 7 kampe.

Spillepladsen på Rich. Hansens mark blev benyttet til 1937, hvor man flyttede til en lejet plads hos Otto Andersen, Søndertoftegård. Fra 1938 lejes banen på Søborggårdsvej lige bag ved skolen. I 1947 blev den nuværende idrætsplads ved Stendyssegård taget i brug, og den har været brugt flittigt i mange år siden.
Den nye spilleplads bevirkede, at fodboldspillet fra 30'erne blev optaget igen, dog kun for drenge.

Bestyrelsen besluttede i 1946, at der skulle udøves fri idræt. Som leder startede Helge Christensen, og som instruktør har foreningen i de fem år, den fri idræt var på programmet, flere gange haft amtsinstruktør Bjarne Hauger.

Men det er nu håndboldspillet, der har været dyrket med den største iver. Lige fra starten i 1936 til sæsonen 1992/93 har spillet været på programmet uafbrudt, men siden 1993 har der efter en sammenlægning med Gilleleje ikke være håndbold i Søborg.
 

Fodbold

Fodbolden var i mellemtiden startet op igen, og i sæsonen 1993 havde Søborg Fodbold landsdækkende "succes" som Danmarks Dårligste Fodboldhold, med optræden i Sportslørdag på Danmarks Radio samt indslag fra selve titelkampen på TV2. Senere er det dog blevet bedre med resultaterne.


Folkedans

Ifølge protokollerne m.v. skulle man have begyndt folkedans foråret 1931 under ledelse af fru Agton, Hellerup. Pris pr. deltager var kr. 2,50 pr. måned, så det har nok kun været for voksne. Opvisningen blev holdt på Gilleleje Badehotel søndag den 31. maj 1931. Dette gentog sig i 1932, kun med den forskel, at her var også et børnehold. I efteråret 1939 debuterede Jens Johansen, Pudsagergård, som folkedanserleder i Søborg, hvilket var en succes, da der var samlet 20 par på det voksne hold. Jens Johansen havde folkedans igen i årene 1940 og 1943. Derimellem, nemlig i året 1941, var det Ebba Poulsen, Esrum, som var den ledende kraft ved folkedansen. I efteråret 1946 var der igen folkedans, og her tyder alt på, at lærer A.E. Jørgensen har begyndt som leder, hvilket han har fortsat med indtil 1962, kun afbrudt af et par år omkring 1960.
I 1947 var et hold svenske folkedansere på besøg i Søborg og gjorde opvisning. Der var ca. 20 deltagere, som så var indkvarteret rundt i sognet.
I 1952 betalte voksne 6 kr., store børn 4 kr. og små børn 2 kr. for at gå til folkedans. I 1956 var der to børnehold, et hold for unge og et hold for ægtepar.
Musikken er stadig 'levende', og til opvisninger bliver der stadig danset i de gamle dragter.
 

Badminton

Badminton er den sidst ankomne sportsgren i Søborg Idrætsforening. Den startede i 1969, da det nye forsamlingshus stod færdigt. Der har lige fra starten været stor interesse for denne populære sport, som alle kan deltage i.
Da der desværre kun er én bane i Søborg, kniber det med at få tider til alle her, når der også skal være gymnastik m.m.
Derfor har Søborg Badminton også tider i Nellerupgårdhallen.
 

Loppemarked

I lige år har der til og med år 2008 været afholdt loppemarked i Søborg, som regel i juni måned.

Loppemarkedet er et af de arrangementer, der som regel har givet et pænt overskud til idrætsforeningen, men det krævede et stort arbejde af rigtig mange folk.

Loppeudvalget trak et stort læs med planlægning, annoncering, samt tilrettelæggelse af loppekørsel m.m.
Men i ugen op til loppemarkedet, dvs. fra mandag til lørdag eftermiddag, var der brug for rigtig mange folk til at hjælpe til:
Kørsel og sortering af loppeting, opstilling af boder i og omkring Forsamlingshuset, bemanding af de mange boder under selve loppemarkedet og oprydning bagefter m.m.

Det var et meget stort arbejde, og selv om det også har været rigtig hyggeligt at være med til, og det har samlet en masse hjælpere, faldt overskuddet, så resultatet ikke længere stod mål med besværet. Omkostninger til lagerplads og bortskaffelse af tiloversblevne, store effekter var nogle af de ting, der gav problemer. Derfor besluttede bestyrelsen at holde en pause i loppemarkederne.

Søborg Skytte Gymnastik & Idrætsforening- Søborg SG&I - SSG&I - ​150 år!!!

SSG&I har fejret 150 års jubilæum. Foreningen blev grundlagt 23. juni 1872 som skytteforening. Senere kom gymnastik, folkedans, håndbold til, og andre idrætter har også været under foreningen.
Jubilæet blev fejret d. 17. september 2022:
Kl. 13-15 var der underholdning for børn og unge. ​Her var der forskellige aktiviteter for børn: tegnebord ved "Klubben", minibadminton, IR-skydning (skydning med laser), redskabsbane, jonglering. Afsluttet med fin forestilling ved Lukas fra Cirkus Panik.
Kl. 15-16.30 var der reception for ALLE. Her blev foreningens nye juniorfane indviet ved borgmester Bent Hansen, som slog første søm i for hendes majestæt Dronningen. Andet søm blev slået i af DGI´s formand Per Frost Henriksen forf ædrelandet og sidste søm blev slået i af vores eget hovedbestyrelsesmedlem Flemming Larsen for foreningen. Der blev holdt taler af Borgmester Bent Hansen, af DGI-formand Per Frost Henriksen, af formand for kultur- idræt- og forebyggelsesudvalgetPia Fogh, af menighedsrådsformand ved Søborg Kirke, Torben Jensen og ved Flemming Larsen. 
Kæmpe jubilæumsfest kl. 18-24 for alle, med middag og musik/dans ved Halberg&Friends. En festlig aften, med god mad, god stemning og hvor dansegulvet var fyldt ud hele aftenen.
​Efter festen og dagen efter var der oprydning, hvor mange ydede en stor og god indsats.
Stor TAK til alle, som deltog i og bakkede op om festlighederne, og til alle, der hjalp til med klargøring, under arrangementerne og ved oprydning bagefter. Det er rigtig god foreningsånd! 

SSG&I tilbyder flere idrætter: Gymnastik, skydning, badminton og basketball. og i Søborg forsamlingshus er der forskellige aktiviteter: Søndagsklubben for børn, musikøvning, bankospil, fastelavnsfest, rulleskøjtedisko, juletræstænding, spiseaftener, kunstmarked, julemarked og på banerne det årlige kræmmermarked, musikfestival og byfest. Ofte sker aktiviteter i samarbejde med andre foreninger i byen.
SSG&I ejer Søborg Forsamlingshus, hvor flere idrætter og arrangementer foregår, men hvor der også er mulighed for at afholde private fester og møder.
Vi har mange frivillige, og altid plads til flere. Gode idéer til nye aktiviteter eller idrætter er vi altid  åbne for og vil gerne bakke op! Kontakt blot bestyrelsen

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk