Øvesteder og tidspunkter

Øvested:

Søborg Forsamlingshus,
Bygaden 7, Søborg,
3250 Gilleleje
 

Tidspunkter:

Der er oprettet forskellige øvetidspunkter.
Som band vælger man en øvedag og en øvetid.

Hvis der er private arrangementer i forsamlingshuset, der ikke kan kombineres med musik i kælderen, vil bandet blive tilbudt et andet øvetidspunkt.
 

 

 

Nøglebrikker: 

Hver band kan få op til 2 nøglebrikker.
Der skal betales et depositum på 100 kr pr nøglebrik.

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk