Årlige aktiviteter

Da vi et et motions - og hygge hold, deltager vi ikke i konkurencer. Til gengæld hygger vi ved juletid og afslutning af sæsonen.

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk