Søborg Skytte Gymnastik & Idrætsforening- Søborg SG&I - SSG&I - ​150 år!!!

SSG&I har fejret 150 års jubilæum. Foreningen blev grundlagt 23. juni 1872 som skytteforening. Senere kom gymnastik, folkedans, håndbold til, og andre idrætter har også været under foreningen.
Jubilæet blev fejret d. 17. september 2022:
Kl. 13-15 var der underholdning for børn og unge. ​Her var der forskellige aktiviteter for børn: tegnebord ved "Klubben", minibadminton, IR-skydning (skydning med laser), redskabsbane, jonglering. Afsluttet med fin forestilling ved Lukas fra Cirkus Panik.
Kl. 15-16.30 var der reception for ALLE. Her blev foreningens nye juniorfane indviet ved borgmester Bent Hansen, som slog første søm i for hendes majestæt Dronningen. Andet søm blev slået i af DGI´s formand Per Frost Henriksen forf ædrelandet og sidste søm blev slået i af vores eget hovedbestyrelsesmedlem Flemming Larsen for foreningen. Der blev holdt taler af Borgmester Bent Hansen, af DGI-formand Per Frost Henriksen, af formand for kultur- idræt- og forebyggelsesudvalgetPia Fogh, af menighedsrådsformand ved Søborg Kirke, Torben Jensen og ved Flemming Larsen. 
Kæmpe jubilæumsfest kl. 18-24 for alle, med middag og musik/dans ved Halberg&Friends. En festlig aften, med god mad, god stemning og hvor dansegulvet var fyldt ud hele aftenen.
​Efter festen og dagen efter var der oprydning, hvor mange ydede en stor og god indsats.
Stor TAK til alle, som deltog i og bakkede op om festlighederne, og til alle, der hjalp til med klargøring, under arrangementerne og ved oprydning bagefter. Det er rigtig god foreningsånd! 

SSG&I tilbyder flere idrætter: Gymnastik, skydning, badminton og basketball. og i Søborg forsamlingshus er der forskellige aktiviteter: Søndagsklubben for børn, musikøvning, bankospil, fastelavnsfest, rulleskøjtedisko, juletræstænding, spiseaftener, kunstmarked, julemarked og på banerne det årlige kræmmermarked, musikfestival og byfest. Ofte sker aktiviteter i samarbejde med andre foreninger i byen.
SSG&I ejer Søborg Forsamlingshus, hvor flere idrætter og arrangementer foregår, men hvor der også er mulighed for at afholde private fester og møder.
Vi har mange frivillige, og altid plads til flere. Gode idéer til nye aktiviteter eller idrætter er vi altid  åbne for og vil gerne bakke op! Kontakt blot bestyrelsen
Gymnastik
Skydning
Badminton
Musik
Frivillig
Partnere
Leje og udlån
Klub

Like vores Facebookside

Oversigt over aktiviteter i Søborg


Søborg er en by, hvor der sker mange ting, og derfor vil Søborg SG&I gerne samarbejde med kirken/menighedsrådet, Bylauget, Søborggaard Ridecenter samt Søborg Børnehave og Søborg Privatskole om flere aktiviteter.

Via det månedlige nyhedsbrev, facebook og på byens opslagstavler, kan man følge med i, hvad der sker i byen.

Oprettelse af idræts- og klubsæsonen oprettes som begivenheder på idrætsforeningens facebook side og på " vores Søborg".

Kalender

Sæsonstart Gymnastik
Gymnastikken har startet vintersæson 2022/ 23 op i uge 36, fra mandag d. 5. september 2022. 
Vi har nye, unge, dygtige, instruktører på holdene: "0.-3. klasse", på "4. kl. +", på "Drengefræs" og på  "X-spring".
Det er Caroline og Martin, som begge selv er dygtige gymnaster, og har store erfaringer som instruktører for børn og unge.
Vi har to nye hold: Bettina starter "Familie-fitness", hvor mor/ far og børn kan følges til træning, samt "Flemmings herrer", hvor der er træning for mænd.
Og vi har: "Hoppelopper", "Circle-training", "Udendørs løb og styrke" og "Motion for damer", alle de gode kendte hold, som fortsætter.
Der er stadig plads på alle hold. Især vores "0.-3. klasse", 4. kl.+, familie-fitness, "Drengefræs" og "Flemmings herrer" vil gerne have flere deltagere
HUSK!!! Man kan altid få en gratis prøvetime. Se hele programmet og tilmelding under "Gymnastik".

Kræmmermarked


Den 3. søndag i juli kl. 10-16, afholder Søborg SG&I årets traditionsrige og hyggelige Kræmmermarked. På kræmmermarkedet er der boder hos ca. 80-90 kræmmere, både lokale og nogle, der kommer langt fra, og rigtigt mange gæster besøger markedet i løbet af dagen, hvor man kan gøre gode fund, nyde mad og drikkevarer, møde nye og gamle venner, og se på den underholdning, som vi varierer fra år til år.

​Den 17. juli 2022 lykkedes det igen, efter to års "corona-nedlukning", at afholde kræmmermarked. Det blev en rigtigt vellykket dag med mange gæster, som fandt mange gode ting hos de ca. 80 kræmmere, der deltog i år. Det gav et fint og tiltrængt overskud til foreningens aktiviteter.
 
Fra bestyrelsens side siger vi tusind tak til alle de mange, som bruger en dag eller flere, som frivillige hjælpere ved kræmmermarkedet i Søborg. Overskuddet søges anvendt, så det kommer til gavn og glæde for flest muligt af vore idrætsudøvere og frivillige.

Har du overvejet at holde fest eller fx en julefrokost i Søborg Forsamlingshus?

Søborg Forsamlingshus har 3 lokaler, der kan anvendes:

Mødelokalet med plads til ca. 24 mennesker.
Den lille sal med plads til ca. 60 mennesker.
Den store sal med plads til ca. 150 mennesker.

Mad og drikke:
Det er muligt at aftale og købe mad hos værtsparret. Serveringspersonale skal man selv sørge for.
Man kan selv have drikkevarer med, men ved salg af drikkevarer, skal værtsparret stå for dette salg.

Musik:
Der er mulighed for at høre livemusik. Dette skal man selv sørge for og følge de gældende regler. 

Vil du høre mere, så kontakt Grete Eriksen.


 

Sidste år forsøgte vi i samarbejde med Søborg Bylaug at opstarte en ny tradition: "Julemarked - Kunst og kunsthåndværk i Søborg". På trods af coronarestriktioner blev det en fin dag med udstilling og salg af mange skønne ting og et pænt besøg.

Kunst Og Kunsthåndværk I Søborg - KOKIS:
K
unstnere og kunsthåndværkere med tilknytning til vores område (Gribskov Kommune)  laver en fin udstilling af værker, gerne med salg for øje. 
Lørdag d. 29. oktober 2022 kl. 11-15.
​Vi håber, at skabe en årlig tradition, og håber at rigtigt mange vil besøge os og se de fine, spændende værker, og evt finde ting, der kan forandre dit hjem eller som gaver.
​Der er gratis entré for publikum.
​Kontakt evt. Trine på: trineholmskov@gmail.com

Julemarked:
I år supplerer vi med et "rigtigt" julemarked. Her kan alle, der laver ting, pynt, gaver mm. specielt med henblik på jul, leje en stand med salg for øje.
Lørdag d. 26. november 2022 kl. 11-15.
​N
ærmere oplysninger senere. Kontakt evt. Trine på: trineholmskov@gmail.com
 ​ 

 

Byens juletræ
1. søndag i advent, i år søndag d. 27. november, afholdes i fællesskab med menighedsrådet/kirken, Søborg Bylaug og Søborggaard Rideklub en hyggelig start på julen for hele familien med kirkegang, hesteoptog, tænding af juletræ, cacao/ gløgg, æbleskiver og "nissespring" i forsamlingshuset.
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk