Søborg SG&I er en idrætsforening i den lille landsby Søborg ved Gilleleje. 


Idrætsforeningen er kendt for at være en aktiv forening, såvel sportslig som med forskellige aktiviteter. Idrætsforeningen og Forsamlingshuset er også kendt for at være et sted, hvor der er plads til alle.

Idrætsforeningen ønsker at være et samlingspunkt for Søborg Sogns indbyggere, Skolens elever og andre med tilknytning til byen. Derfor samarbejder vi tæt med de andre foreninger i byen.

Idrætsforeningen har ca. 320 medlemmer inklusiv bestyrelse og udvalg.  Herudover kommer der ca. 120 personer til henholdsvis bankospil og spiseaftener. Til vores årlige kræmmermarked kommer der ca. 2.500 besøgende og ca. 90 kræmmere. Vores andre aktiviteter er af mindre omfang.

Idrætsforeningen ejer Søborg Forsamlingshus, hvor der også er mulighed for at afholde møder og private fester.

Vi har mange frivillige, men kan altid bruge flere.  Har du en ide til en ny aktivitet eller idræt – er vi  måske foreningen for dig.
Gymnastik
Skydning
Badminton
Musik
Frivillig
Partnere
Leje og udlån
Klub

Like vores Facebookside

Oversigt over aktiviteter i Søborg


Søborg er en by, hvor der sker mange ting, og derfor har vi sammen med Kirken/meninghedsrådet, Søborg Børnehave, Søborg Privatskole, Søborggaard Ridecenter og Bulauget, nedsat en aktivitets- og koordineringsgruppe.

Der er udarbejdet et årshjul uden datoer, men hvert kavartal, bliver der lavet en mere detaljeret oversigt for det kommende kvartal og med datoer. Denne bliver sendt ud med nyhedsbrevet og lagt på facebook og hængt op i byens opslagstavler.

Vi har også besluttet, at alle aktiviteter - herunder oprettelse af fx. idræts- og klub sæsonen, skal oprettes som begivenheder på idrætsforeningens facebook side og på " vores Søborg"

Du kan se årshjulet her:
Årshjul Søborg (januar 2021).pdf (0.3 Mb)

Kalender

Kræmmermarked


Hvert år, altid den 3. søndag i juli, holder Søborg SG&I årets traditionsrige Kræmmermarked fra kl. 10-16. Kræmmermarkedet er sædvanligvis velbesøgt af ca. 80-90 kræmmere, lokale samt langtvejsfra, og også rigtig mange besøgende når at komme ’indenfor’ i løbet af dagen.

Vi prøver at variere underholdningen, så der er noget for alle. Vi vil fra bestyrelsens side sige tusind tak til de mange frivillige, som bruger en dag (eller flere) i Søborg til gavn for foreningen, og vi vil forsøge at anvende pengene, så de kommer til gavn og glæde for så mange af vore idrætsudøvere som muligt.

Har du overvejet at holde julefrokost i Søborg Forsamlingshus?


Søborg Forsamlingshus har 3 lokaler, der kan bruges til julefrokoster:

  •  Et mødelokale med plads til ca. 24 mennesker.
  • Den lille sal med plads til ca. 60 mennesker.
  • Den store sal med plads til ca. 150 mennesker.


Mad og drikke:
Det er muligt at købe mad hos værtsparret. Serveringspersonale skal I selv sørge for.
Det er muligt selv at have drikkevarer med, men skal der være salg af drikkevarer, skal værtsparret stå for dette salg, da de har en alkoholbevilling, der skal benyttes.

Musik:
Der er mulighed for at høre livemusik. Dette skal i selvfølgelig selv sørge for - herunder at informere de nærmeste naboer.
 

Vil du høre mere, så kontakt vores værtspar.


 

Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk, huset@soeborgsgi.dk eller okonomi@soeborgsgi.dk