Husudvalget

Søborg Skytte-, Gymnastik-, og Idrætsforening ejer Søborg Forsamlingshus og bestyrelsen har det endelige ansvar i forhold til driften af forsamlingshuset.

Husuvalget har til opgave, at stå for driften og vedligeholdelsen af forsamlingshuset. Det betyder, at husudvalget blandt andet beskæftigelser sig med:
  • Planlægning og udførelse af reparationer på Forsamlingshuset og P-Pladsen.
  • Udlejning af lokaler på faste tidspunkter og længere tid. F.eks. til Søborg Privatskole.
  • Ansættelse af værtspar - herunder beskrivelse af arbejdsopgaver og arbbejdsforhold.
  • Økonomi. Forsamingshuset har selvstændig økonomi.

Husudvalgets formand:

Har du spørgsmål til husudvalget, så kan du kontakte Annette Nielsen på telefon
26 11 13  42 eller på post@soeborgsgi.dk.
 

Tilmelding

Tilmeld dig her
Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk eller huset@soeborgsgi.dk