Søborg SG&I er en idrætsforening i den lille landsby Søborg ved Gilleleje. 


Idrætsforeningen er kendt for at være en aktiv forening, såvel sportslig som med forskellige aktiviteter. Idrætsforeningen og Forsamlingshuset er også kendt for at være et sted, hvor der er plads til alle.

Idrætsforeningen ønsker at være et samlingspunkt for Søborg Sogns indbyggere, Skolens elever og andre med tilknytning til byen. Derfor samarbejder vi tæt med de andre foreninger i byen.

Idrætsforeningen har ca. 320 medlemmer inklusiv bestyrelse og udvalg.  Herudover kommer der ca. 120 personer til henholdsvis bankospil og spiseaftener. Til vores årlige kræmmermarked kommer der ca. 2.500 besøgende og ca. 90 kræmmere. Vores andre aktiviteter er af mindre omfang.

Idrætsforeningen ejer Søborg Forsamlingshus, hvor der også er mulighed for at afholde møder og private fester.

Vi har mange frivillige, men kan altid bruge flere.  Har du en ide til en ny aktivitet eller idræt – er vi  måske foreningen for dig.
Gymnastik
Skydning
Badminton
Dans
Frivillig
Partnere
Leje og udlån
Klub

Like vores Facebookside

SMART TRÆNING - Hvad er det?

DGI beskriver det sådan:
"Formålet med SMART training er at udvide hjernens kapacitet, gøre den hurtigere og mere fleksibel.

Den øgede kapacitet skaber grundlag for bedre præstationer, indlæringsevne, koncentration, hukommelse, øget overblik og bedre trivsel i hverdagen – og mange oplever også, at de bedre kan håndtere stress.

Træningen er baseret på to faktorer:
1.Menneskets samspil med omverdenen og hjernens opgave som et samspil mellem hjerne, krop og omverden.
2.Hjernens neurale netværk og plasticitet. At hjernen kan regenerere, at den kan udvikle sig, og at vi kan træne den.

Med træningen bliver hjernen altså styrket til at udføre de processer, den er skabt til at udføre."


Teambuilding eller sjovt indslag til andre aktiviteter eller møder:
SMART træning kan bruges til mange ting. Kontakt Pia Bisgaard på telefon 53 60 94 29.
 

Kalender

Kræmmermarked


Hvert år, altid den 3. søndag i juli, holder Søborg SG&I årets traditionsrige Kræmmermarked fra kl. 10-16. Kræmmermarkedet er sædvanligvis velbesøgt af ca. 80-90 kræmmere, lokale samt langtvejsfra, og også rigtig mange besøgende når at komme ’indenfor’ i løbet af dagen.

Vi prøver at variere underholdningen, så der er noget for alle. Vi vil fra bestyrelsens side sige tusind tak til de mange frivillige, som bruger en dag (eller flere) i Søborg til gavn for foreningen, og vi vil forsøge at anvende pengene, så de kommer til gavn og glæde for så mange af vore idrætsudøvere som muligt.

Har du overvejet at holde julefrokost i Søborg Forsamlingshus?


Søborg Forsamlingshus har 3 lokaler, der kan bruges til julefrokoster:

  •  Et mødelokale med plads til ca. 24 mennesker.
  • Den lille sal med plads til ca. 60 mennesker.
  • Den store sal med plads til ca. 150 mennesker.


Mad og drikke:
Det er muligt at købe mad hos værtsparret, bestille mad udefra eller selv lave det. Serveringspersonale skal I selv sørge for.
Det er muligt selv at have drikkevarer med, men skal der være salg af drikkevarer, skal værtsparret stå for dette salg, da de har en alkoholbevilling, der skal benyttes.

Musik:
Der er mulighed for at høre livemusik. Dette skal i selvfølgelig selv sørge for - herunder at informere de nærmeste naboer.
 

Vil du høre mere, så kontakt vores værtspar.


 

Søborg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I) ,| Bygaden 7, Søborg | 3250 Gilleleje | mail: post@soeborgsgi.dk eller huset@soeborgsgi.dk